اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی ارومیه

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی ارومیه


سند دریافت شده توسط پروتکل ECE با موضوع  فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد 1401

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانلود فایلهای مرتبط

نامه فراخوان

فرم درخواست

پیوست شماره 3

پیوست شماره 4

پیوست شماره 5

 

 

آدرس کوتاه :