نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرآیندهای آموزشی ارشد و دکتری

فرآیندهای آموزشی ارشد و دکتری


 

 

مراحل تمدید سنوات تحصیلی

فرآیند دفاع از پروپوزال

فرآیند دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

فرآیند دفاع از رساله دکتری

فرآیند فارغ التحصیلی

 

مراحل دفاعیه رساله دکتری برای تمامی گروه­ ها

1- چاپ یک نسخه از رساله + یک نسخه از مقالات ISI مستخرج از رساله.

2- پرکردن فرم اعلام کفایت و تایید رساله دکتری توسط استاد راهنمای رساله به همراه معرفی چهار داور داخلی و چهار داور خارجی در فرم مربوطه.

3- تحویل موارد بند 1- و 2- به همراه یک نسخه از رساله و مقالات ISI مستخرج از رساله دکتری به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برای طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.

4- با فرض تصویب شورا و مشخص شدن دو داور داخلی و خارجی، لازم است استاد راهنما با داوران داخلی و خارجی زمان و روز دفاع را هماهنگ کرده و تایید قطعی داوران را اخذ نماید.

5- تحویل چهار نسخه از رساله + چهار نسخه از مقالات ISI به سرکار خانم پوینده (مسئول دفتر ریاست) تا ایشان نامه اعلام کفایت را با امضاء ریاست دانشکده به همراه چهار نسخه در پاکت قرار دهند. تاکید می­شود که هنگام تحویل رساله به داوران گرفتن تائیدیه تحویل در فرم فراموش نشود. همچنین لازم است از داوران خارجی نیز نامه کفایت دفاعیه رساله را یا به صورت مکتوب و یا به صورت ایمیل به ریاست دانشکده یا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.

6- بعد از تحویل چهار نسخه به داوران، لازم است برای گرفتن مجوز دفاع از رساله به وب سایت its3.ut.ac.ir بخش اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه کرده و  تائیدیه تحویل تکمیل شده، فرم اعلام کفایت و تایید رساله دکتری، نامه استاد راهنما مبنی بر ISI بودن و مستخرج از رساله بودن مقاله بعد از تایید دکتر دولتی و صحفه اول مقالات چاپ شده را بارگزاری نمایید.

7- بعد از هماهنگی استاد راهنما با اساتید داور برای زمان و تاریخ جلسه دفاعیه رساله لازم است، دعوت نامه رسمی برای چهار داور صادر شود. برای این منظور به سرکار خانم پوینده مراجعه نمایید. لازم است این دعوت نامه­ها به چهار داور تحویل شود. همچنین لازم است آگهی دفاع از رساله بعد از مهر شدن توسط دفتر دانشکده بر روی برد نصب شود. 

8- بعد از مشخص زمان و تاریخ دفاع از رساله با آقای مهندس بیداقی برای برگزاری جلسه و رزرو اتاق شورا هماهنگ شود.

9- بعد از برگزاری جلسه دفاعیه، لازم است اگر داورها تصحیحاتی صلاح دیده­اند، انجام شود و تایید ایشان با فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری به آقای مهندس بیداقی تحویل شود.