نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فوری: متقاضیان دعوت شده برای مصاحبه حضوری کیفی

فوری: متقاضیان دعوت شده برای مصاحبه حضوری کیفی


بدینوسیله از کلیه متقاضیان مصاحبه دکترا که مدارک خود را بارگذاری نموده و هزینه شرکت در مصاحبه را پرداخت کرده اند دعوت می شود بر اساس برنامه زمانبندی از پیش اعلام شده (شنبه ۹ تیر برای گرایشهای ژئودزی و سنجش از دور، و یکشنبه ۱۰ تیر برای گرایشهای فتوگرامتری و GIS) از ساعت 9 تا 12 برای مصاحبه حضوری کیفی به دفتر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی واقع در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس شماره 2 دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مرکزی، طبقه دوم مراجعه نمایند.

خواهشمند است حتماً پیش از ساعت 12 در محل مصاحبه حضور یافته و نام خود را به مسئول دفتر اعلام نمایید، زیرا فقط متقاضیانی در مصاحبه شرکت خواهند کرد که حضور خود را پیش از ساعت 12 اعلام نمایند. 

ضمناً همراه داشتن نسخه کاغذی کلیه مدارک بارگذاری شده در سایت (شامل مدارک هویت، مدارک تحصیلی، نسخه کامل مقالات، توصیه نامه ها و ...) و همچنین کارنامه های آزمون (شامل نمرات تراز و اولویتهای انتخاب شده توسط متقاضی) در زمان مصاحبه، ضروری است.