نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (به ویژه دانشجویان دوره دکترا)

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (به ویژه دانشجویان دوره دکترا)


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری (به ویژه دانشجویان دوره دکترا)
خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به مجلات بین المللی، مورد تأیید بودن آن را از مدیر گروه خود استعلام نمایید. در غیر اینصورت، دانشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم پذیرش مقالات شما در زمان دفاع نخواهد داشت.