اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان دکترای واجد شرایط استفاده از "سهمیه فرصت مطالعاتی" نیمسال 2-1400-1399

قابل توجه دانشجویان دکترای واجد شرایط استفاده از "سهمیه فرصت مطالعاتی" نیمسال 2-1400-1399


قابل توجه دانشجویان دکترای واجد شرایط استفاده از "سهمیه فرصت مطالعاتی" با حمایت دانشگاه در نیمسال 2-1400-1399، به استحضار می‌رساند:
جهت ارائه درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور، می‌بایست درخواست خود را که به تایید استادراهنما رسیده است به همراه سایر مدارک مورد نیاز، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400، به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید.

آدرس کوتاه :