نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات آئین نامه دانش آموختگان رتبه اول ورودی سال 94

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات آئین نامه دانش آموختگان رتبه اول ورودی سال 94


قابل توجه دانشجویان  محترم 

دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات آئین نامه دانش آموختگان رتبه اول (با شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد) ورودی سال 94 با حداکثر8 نیمسال سنوات و دانش آموختگی تا حداکثر 1398/6/31 درخواست های خود را سریعاً به اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی ارائه کنند.

ضمناً ارائه شماره داوطلبی و شماره پرونده و فرم تکمیل شده توسط دانشجوی رتبه اول به آموزش پردیس الزامی است.

                                                                            اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی