نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص اطلاعیه تمدید سنوات در نیمسال اول 97-98

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص اطلاعیه تمدید سنوات در نیمسال اول 97-98


تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری

نیمسال اول 98-1397

به آگاهی دانشجویان گرامی که متقاضی تمدید سنوات تحصیلی درنیمسال اول98-1397هستند می رساند تا تارخ 30/03/1397 نسبت به درخواست خود به شرح ذیل اقدام نمایند.

دانشجویان کارشناسی ارشد(ترم های پنجم وششم)  ودکتری(ترم های نهم ،دهم ویازدهم)

  • تهیه وتکمیل فرم های تمدید سنوات وگزارش پیشرفت مرحله ای پایان نامه /رساله با تایید استادراهنما
  • تهیه کارنامه کلی ازسامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش- کارنامه- کارنامه کلی)
  • تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تاتاریخ 30/03/1397

دانشجویان دکتری ترم دوازدهم وبالاتر

  • تهیه و تکمیل کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران (قابل دسترسی از سایت دانشکده وسامانه گلستان )
  • تهیه وتکمیل فرم گزارش پیشرفت مرحله ای رساله
  • تهیه کارنامه کلی از سامانه جامع آموزش (منوی گزارش های آموزش-کارنامه-کارنامه کلی)
  • تحویل فرم ها به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تا تاریخ 30/03/1397
  • بارگذاری کاربرگ در پیش خوان خدمت سامانه گلستان پس از تایید استاد راهنما وتایید دانشکده