اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته مهندسی نقشه برداری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته مهندسی نقشه برداری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور


بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان حائز شرایط مقطع دکتری رشته مهندسی نقشه برداری و متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور می رساند  که درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور خود را به همراه سایر مدارک مربوطه تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند. 

همچنین آن دسته از دانشجویان واجد شرایط مقطع دکتری دانشکده مهندسی نقشه برداری که از نیمسال گذشته اقدام نموده و مدارک لازم جهت ارائه درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور خود را آماده نموده‌اند، حداکثر تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۹، درخواست‌های خود را به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی


بازگشت