اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته مهندسی نقشه برداری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته مهندسی نقشه برداری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور


 بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان حائز شرایط مقطع دکتری رشته مهندسی نقشه برداری و متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور می رساند  که مدارک لازم جهت ارائه درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور خود را حداکثر تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند. 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 

 


بازگشت