نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (برنامه درسی مصوب و چارت پیشنهادی اخذ دروس)

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (برنامه درسی مصوب و چارت پیشنهادی اخذ دروس)


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (برنامه درسی مصوب و چارت پیشنهادی اخذ دروس)

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی از طریق لینک های زیر می توانند به 

برنامه درسی و سیلابس دروس مصوب دوره کارشناسی رشته مهندسی نقشه برداری

و 

نمودار درسی پیشنهادی برای اخذ دروس دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری

جهت انتخاب واحد دسترسی داشته باشند.