نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1394 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1394 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی


با عرض سلام و ضمن آرزوی موفقیت در سال تحصیلی پیش رو،  توجه شما را به نکات زیر در زمان انتخاب واحد جلب می نماید:

- با توجه به تصویب سیلابس جدید مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران - نقشه برداری در شورای برنامه ریزی دانشگاه، این سیلابس برای دانشجویان ورودی سالهای 1394 به بعد لازم الاجراست. این بدان معناست که این دسته از دانشجویان نمی توانند در این نیمسال تحصیلی بر اساس سیلابس قدیم انتخاب واحد نمایند (دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1393 به قبل همچنان بر اساس سیلابس قبلی بایستی انتخاب واحد نمایند)

- لیست جدید دروس رشته مهندسی عمران - نقشه برداری در مقطع کارشناسی در لینک زیر:

http://pamedu.ut.ac.ir/documents/98412/130527/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf

                      قابل مشاهده می باشد.

- پیشنهاد می شود که دانشجویان ورودی سال 1394 در نیمسال سوم ( در صورت گذراندن دروس نیمسالهای قبل ) دروس اصول پایگاههای داده، استاتیک و مقاومت مصالح، جبر خطی، محاسبات عددی، ریاضیات مهندسی، نقشه کشی مهندسی، اصول نقشه برداری مهندسی و عملیات نقشه برداری مهندسی را انتخاب نمایند.

- با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، این دسته از دانشجویان می توانند استثنائا، در این ترم دروس نقشه کشی مهندسی و اصول نقشه برداری مهندسی را به صورت همنیاز انتخاب نمایند.