اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی می رساند، حداکثر مهلت تصویب طرح های پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 و تحویل آن به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روز شنبه 29 شهریورماه 1399 می باشد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی


بازگشت