نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست کتفرانس های بین المللی مکانی دانشکده

لیست کتفرانس های بین المللی مکانی دانشکده


 

 

هفتمین کنفرانس بین المللی  2022 Geospatial Conferance

(چهارمین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و ششمین کنفرانس بین المللی SMPR)

 

 

 

ششمین کنفرانس بین‌المللی Geospatial Conferance 2019

(سومین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و پنجمین کنفرانس بین المللی SMPR)

 

 

 

پنجمین کنفرانس بین‌المللی Geospatial Conferance 2017

(دومین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و چهارمین کنفرانس بین المللی SMPR)


 

اولین کنفرانس بین المللی  SMPR 2011