نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل دفاعیه از پروپوزال رساله دکتری

مراحل دفاعیه از پروپوزال رساله دکتری


 

مراحل دفاعیه از پروپزال رساله دکتری برای تمامی گروه ­ها

1- تهیه یک نسخه از پروپزال مفصل + فرم پرشده درخواست برگزاری جلسه دفاع پیشنهاد رساله دکتری توسط استاد راهنما رساله که در آن اسامی چهار داور داخلی و چهار داور خارجی پیشنهادی مشخص شده است.

2- تحویل موارد بند قبل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برای طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.

3- با فرض تصویب شورا و مشخص شدن دو داور داخلی و خارجی، لازم است استاد راهنما با داوران داخلی و خارجی برای روز و ساعت هماهنگ کرده و تایید قطعی داوران را برای برگزار جلسه دفاع از پروپزال اخذ نماید.

4- چهار نسخه از پروپزال رساله را برای خانم پوینده (مسئول دفتر ریاست) آورده تا ایشان نامه دعوت نامه را با امضاء ریاست دانشکده به همراه چهار نسخه در پاکت قرار دهند.

5- بعد از تحویل چهار نسخه به داوران، برای هماهنگی برای برگزاری جلسه دفاع از پروپزال لازم است به آقای مهندس بیداقی (کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده) مراجعه شود.

6- بعد از برگزاری جلسه دفاع از پروپزال، لازم است فرم صورتجلسه تکمیل شده در جلسه دفاعیه به همراه دو نسخه از پروپزال کوتاه برای تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل شود.

7- همچنین لازم است فرم مصرفی طرح نوع ششم را تکمیل کرده و به آقای مهندس بیداقی مراجعه نمایند.

8- با فرض تصویب و تایید شورا دانشجو کار خود را به صورت رسمی در رساله آغاز خواهد کرد.