آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسه : 82635188

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


 

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد برای تمامی گروه‎ها

 

1- پرکردن فرم گواهی اعلام کفایت و تایید پایان‌نامه توسط استاد راهنمای پایان­نامه به همراه معرفی دو داور داخلی و دو داور خارجی در فرم مربوطه. لازم است در فرم مورد نظر معدل و شماره تلفن دانشجو در زیر فرم نوشته شود.

2- تحویل فرم مرحله قبل به همراه دو نسخه از پایان­نامه + دو نسخه از مقالات مستخرج از پایان­نامه شامل (کنفرانس ملی، کنفرانس بین المللی، علمی-پژوهشی و ISI) به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برای انتخاب داوران داخلی و خارجی.

3- با انتخاب داوران داخلی و خارجی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، لازم است استاد راهنما با داوران داخلی و خارجی هماهنگ کرده و تایید قطعی داوران را برای زمان جلسه دفاعیه اخذ نماید.

4- اخذ فرم تحویل پایان‌نامه  و مراجعه به سرکار خانم پوینده (مسئول دفتر ریاست) تا دعوت نامه برای هر یک از داوران با امضاء ریاست دانشکده صادر گردد. دعوتنامه به همراه دو نسخه از پایان نامه و مقالات مستخرج در پاکت های جداگانه جهت تحویل به هر یک از داوران از سرکار خانم پوینده تحویل گرفته شود. تاکید می­شود که هنگام تحویل پایان­نامه به داوران گرفتن تائیدیه تحویل در فرم فراموش نشود. همچنین لازم است آگهی دفاع از پایان­نامه بعد از مهر شدن توسط دفتر دانشکده بر روی برد نصب شود. 

5- بعد از تحویل دو نسخه به داوران و تکمیل فرم تحویل پایان‌نامه به داوران، برای گرفتن مجوز دفاع از پایان­نامه در وب سایت its3.ut.ac.ir در بخش اداره تحصیلات تکمیلی بارگزاری نمایید.

6- بعد از مشخص زمان و تاریخ دفاع از پایان­نامه لازم است با آقای مهندس بیداقی در این مورد هماهنگی شود.

7- بعد از برگزاری جلسه دفاعیه، لازم است اگر داورها تصحیحاتی صلاح دیده­اند، انجام شود و تایید ایشان با فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد به آقای مهندس بیداقی تحویل شود.

آدرس کوتاه :