نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مستند کوتاه راهداری در مسیر تحول

مستند کوتاه راهداری در مسیر تحول


"تحول، خدمت، رضایت"  شعار پرمعنای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای

  •  مستند کوتاه راهداری در مسیر تحول
  •   مروری بر برنامه‌های اجرا شده و در دست اجرا و نیز راهبردهای تحولی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حوزه نگهداری، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های کشور به همراه  تبیین نقش راهبردهای توسعه اکوسیستم نواوری و توسعه فناوری دانشگاه تهران در کارآمدی سازمانهای پیشرو

  تجربه همکاری با اساتید بزرگوار پردیس فنی به ویژه مدیریت نواوری و کارافرینی معاونت پژوهشی پردیس فنی به ما آموخت که  بازیگری در اکوسیستم کارافرینی ملی جز در سایه برنامه ریزی، خواستن و حرکت عالمانه میسر نمی شود. کلیپ فوق به معنای کسب جایگاه قابل اعتماد و جانمایی نقش دانشگاه تهران در اکوسیستم  نواوری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور به عنوان‌ بزرگترین سازمان فناور کشور است.

درسایه طراحی ایجاد و توسعه اکوسیستم کارافرینی فناورانه تحول ملی و توسعه اقتصاد دانش بنیان قابل دستیابی است.


مرکز پژوهشی مهندسی کسب وکار و توسعه محصول پردیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران