نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعات و مدلسازی ژئودینامیکی

مطالعات و مدلسازی ژئودینامیکی


: سرپرست آزمایشگاه


دکتر علیرضا آزموده اردلان

مرتبه علمی: استاد

زمینه تخصصی: ژئودزی

شماره تماس: 61114383

پست الکترونیکی: ardalan[at]ut.ac.ir

وبگاه: https://geospatialeng.ut.ac.ir/ardalan

 

تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن:

علم ژئودزی با هدف تعیین شکل و ابعاد زمین و نیز تغییرات ژئودینامیکی، تعیین چگالی داخل و روی زمین، تعیین موقعیت نسبی و مطلق، تعیین میدان ثقل زمین و بررسی تغییرات آن همواره نیازمند اندازه‌گیری‌های مختلف ژئودتیکی و ژئوفیزیکی است. این اندازه‌گیری‌ها در قلمرو علم ژئودینامیک می‌تواند امکان بررسی نیروها و فرایندهای موثر در تحولات زمین از جمله حرکات صفحات تکتونیکی بررسی و تحلیل نیروهای مختلف مسبب فرورانش، کوه‌زائی آتشفشان‌ها، گسلها، تشکیل دریاها و دریاچه‌ها را میسر سازند. به علاوه اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی در حیطه علم تکتونیک راهگشای تحلیل تحولات در ساختارهای زمین شناختی در پوسته زمین است. از جمله ظرفیت‌‌های این آزمایشگاه تجهیراتی است که از طریق وام بانک توسعه اسلامی خریداری شده که می‌تواند امکان اندازگیری‌های مختلف در حیطه ژئودزی و ژئوفیزیک را فراهم آورد. نقطه ثقل و قوت این اندازه‌گیری‌ها دستگاه گراویمتر و تجهیزات ملحقه آن است، که امکان اندازه‌گیری طیف وسیعی از اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی را پدید می‌آورد.

 
اهداف آزمایشگاه:
اهداف اصلی مورد توجه تیم پژوهشی فعال در این آزمایشگاه تحقیق و توسعه در زمینه‌های زیر است:
۱- مدل‏سازی میدان ثقل زمین
۲- مطالعات تغییر شکل پوسته، گسل‏‌ها و فرایند‌های ایزوستازی
۳- طراحی شبکه‌‏های گراویمتری
۴- مطالعات میکروگراویمتری
 

آزمایشگاه های همکار:
آزمایشگاه ژئودزی ماهواره‌ای، آزمایشگاه گرانی‌سنجی زمینی، آزمایشگاه تداخل‌سنجی راداری