نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی

مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی


مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی به شرح زیر اعلام می گردد:

ورودیهای سال 90 به قبل: 12 نیمسال. لازم بذکر است سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی سال 90 پسر که مشمول می باشند 10 نیمسال می باشد.

وردیهای سال 91 و 92: 10 نیمسال.

ورودیهای سال 93 به بعد: 8 نیمسال.