نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی

مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی


مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی به شرح زیر اعلام می گردد:

ورودیهای سال 90 به قبل: 12 نیمسال. لازم بذکر است سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی سال 90 پسر که مشمول می باشند 10 نیمسال می باشد.

وردیهای سال 91 و 92: 10 نیمسال.

ورودیهای سال 93 به بعد: 8 نیمسال.