اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

مهلت تحویل پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

مهلت تحویل پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد


به‌ استحضار دانشجویان محترم ورودی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی‌ارشد می‌رساند بعداز اخذ تاییدیه (امضاء استاد راهنما) یک نسخه از پروپوزال خود را جهت طرح و تصویب در گروه آموزشی مربوطه، به مدیر گروه رشته خود ارسال نمایید. مهلت ارسال طرح به مدیر گروه تا تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ می‌باشد.

آدرس ایمیل مدیران گروه های آموزشی دانشکده:
جناب آقای دکتر شریفی (مدیر گروه ژئودزی و هیدروگرافی) sharifi@ut.ac.ir
جناب آقای دکتر عباسپور (مدیر گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی) abaspour@ut.ac.ir
جناب آقای دکتر حسنلو (مدیر گروه فتوگرامتری و سنجش از دور) hasanlou@ut.ac.ir

معاونت آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

آدرس کوتاه :