نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موافقت در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئودزی در گرایش هیدروگرافی

موافقت در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئودزی در گرایش هیدروگرافی


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان دوره کارشناسی می رساند با پیگیریهای انجام شده، خوشبختانه در نیمسال آینده با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئودزی در گرایش هیدروگرافی در دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی موافقت گردید.دانشجویان علاقمند برای انتخاب رشته به اصلاحیه سوم سازمان سنجش در دفترچه انتخاب رشته مراجعه فرمایند.