نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکترا

نحوه ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکترا


 بر اساس تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، کلیه دانشجویان دوره دکترا، پس از تصویب پروپوزال، باید در اردیبهشت ماه هر سال (از زمان تصویب پروپوزال تا دفاع از رساله دکترا)، در حضور استاد راهنما و داوران داخلی جلسه دفاع پروپوزال، گزارشی از پیشرفت رساله خود ارائه دهند. فرم ارائه گزارش پیشرفت و جزئیات فرایند ارائه این گزارش در سایت دانشکده در دسترس می باشد.