نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه انجام امور اداری و رسیدگی به درخواست های آموزشی دانشجویان دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

نحوه انجام امور اداری و رسیدگی به درخواست های آموزشی دانشجویان دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398


به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی می رساند که در طول مدت فاصله گذاری اجتماعی و عدم تعامل حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398، درخواست­ های آموزشی خود را پس از تکمیل و امضاء فرم ­های مربوطه (قابل دسترس در وبسایت دانشکده به آدرس geospatialeng.ut.ac.ir)، از طریق پست الکترونیکی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به آدرس rshahosseini@ut.ac.ir ارسال نمایند. کلیه درخواست­ها پس از طرح و بررسی در شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، تصمیم ­گیری شده و از طریق پست الکترونیکی، به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی