نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه حذف اضطراری دروس در ترم 2-98

نحوه حذف اضطراری دروس در ترم 2-98


 

پیرو رونوشت نامه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ در خصوص حذف اضطراری دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، امکان حذف اضطراری دروس توسط دانشجو در بازه حذف اضطراری برای مقطع کارشناسی سه درس و مقطع کارشناسی ارشد یک درس بدون در نظر گرفتن نوع درس و بدون رعایت حداقل واحد در نیمسال دوم سال تحصیل ۹۹-۱۳۹۸ فراهم گردیده است.  تاریخ درخواست حذف ترم (توسط دانشجو) و حذف درس مطابق با تاریخ تعیین شده برای حذف اضطراری ۲۰ خرداد ۹۹ می‌باشد.