نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینارهای آموزشی برگزار شده توسط سازمان فضایی ایران

وبینارهای آموزشی برگزار شده توسط سازمان فضایی ایران


براساس مذاکرات انجام شده در خصوص ایجاد تعامل بیشتر بین سازمان فضایی ایران و دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی) در خصوص فرهنگ سازی کسب و کار فضایی و فناوری سنجش از دور و بهبود بستر آموزش برای جامعه کاربران علمی و تخصصی، لینک کارگاه های آموزشی آنلاین و حضوری برگزار شده در اداره کل سنجش از دور سازمان تا انتهای مهر ماه 1399 جهت استفاده دانشجویان گرامی تقدیم می گردد.
 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی