نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینارهای آموزشی برگزار شده توسط سازمان فضایی ایران در راستای همکاری آموزشی بین سازمان فضایی ایران و دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

وبینارهای آموزشی برگزار شده توسط سازمان فضایی ایران در راستای همکاری آموزشی بین سازمان فضایی ایران و دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی


براساس مذاکرات انجام شده در خصوص ایجاد تعامل بیشتر بین سازمان فضایی ایران و دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی) در خصوص فرهنگ سازی کسب و کار فضایی و فناوری سنجش از دور و بهبود بستر آموزش برای جامعه کاربران علمی و تخصصی، لینک کارگاه های آموزشی آنلاین و حضوری برگزار شده در اداره کل سنجش از دور سازمان تا تاریخ اردیبهشت ماه 99 جهت استفاده دانشجویان گرامی تقدیم می گردد.
 
 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی