اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از بین دانشجویان برتر مقطع کارشناسی

پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از بین دانشجویان برتر مقطع کارشناسی


سند دریافت شده توسط پروتکل ECE با موضوع  پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از بین دانشجویان برتر مقطع کارشناسی

    نامه پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان

وب سایت دانشگاه صنعتی همدان : hut.ac.ir

مهلت ارسال درخواست تا تاریخ 1400/11/30 می باشد.

آدرس کوتاه :