اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون با سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 1401-1400

پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون با سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 1401-1400


دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیل ۱۴۰۱-۱۴۰۰، از بین دانشجویان ۱۵ % برتر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران و ۱۵% برتر دانشگاه‌های مشمول فراخوان دانشجو می‌پذیرد. دانشکده‌هایی که در دوره کارشناسی دانشجو نمی‌پذیرند می‌توانند از رتبه های برتر سایر پردیس / ‏‬ دانشکده ها و دانشگاه‌های مشمول نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمایند. ضمن ارسال شیوه نامه پذیرش به همراه کار برگ‌ها و فرم پرتال سازمان سنجش، ضروری است به نحو مقتضی به دانشجویان ذینفع نیز اطلاع رسانی گردد تا به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران ( academics.ut.ac.ir ) مراجعه نمایند. پردیس / دانشکده‌ها نیز موظفند با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آئین نامه، اسامی حائزین شرایط را در کار برگ‌های مربوط (پیوست) درج وبا امضای مدیر محترم گروه آموزشی ذیربط و معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده طی نامه رسمی حداکثر تا تاریخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ ‬ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و لزوم رعایت زمانبندی آن از سوی دانشگاه‌ها؛ بررسی و اعلام نتایج در بازه زمانی فوق صورت پذیرد.

-بدیهی است کد رشته‌ها در سامانه جامع آموزشی بر اساس تقاضای پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها در سال گذشته ایجاد شده؛ لذا بر اساس رشته‌های مورد تقاضا برای سال آینده به دقت بررسی و تغییر رشته / ‏‬ گرایش و ‬ عنوان را قبل از شروع ثبت نام به این دفتر اعلام فرمائید.

-کلیه متقاضیان، از تاریخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ لغایت تا ۲۰/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ ‬ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمایند. شایان ذکر است متقاضیان سایر دانشگاه‌ها (سطح یک و دو ) علاوه بر ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش ملزم به بارگذاری گواهی معدل / رتبه (فرم پیوست) اخذ شده از دانشگاه محل تحصیل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱‬ ریال از طریق درگاه الکترونیکی می‌باشند.

- بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، فقط دانشجویانی می‌توانند از مزایای این آئین نامه استفاده کنند که علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مذکور، نمرات دروس بی اثر شده مجدداً در میانگین نمرات (تا پایان شش نیمسال دانشجو) اثر داده شده و برتری دانشجو تعیین گردد.

- بررسی و پذیرش تنها بر اساس ثبت نام الکترونیکی خواهد بود؛ لذا دانشجویان حائز شرایط دانشگاه تهران نیز همانند داوطلبان سایر دانشگاه‌ها؛ ملزم به ثبت نام در بازه زمانی فوق می‌باشند. اسامی حائزین شرایط بر اساس گزارش ۴۸۲ سامانه جامع آموزشی در کانال‌های دانشجویی و وبسایت پردیس / دانشکده‌ها به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

- پذیرش قطعی منوط به تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تأیید صلاحیت عمومی خواهد بود.

- اصل کلیه فرم‌های مربوطه تایپ شده و ممهور به مهر و امضا معاونت آموزشی ارسال گردد.

- فرم تقاضای پذیرفته شدگان به همراه کارنامه تکمیل و پس از تأیید ارسال گردد.

- اسامی پذیرفته شدگان ذخیره هم به در ادامه فرم ب و ج با ذکر اولویت برای هر نفر یک رشته / ‏‬ گرایش تکمیل و ارسال گردد.

- مدارک و مستندات کلیه داوطلبان سایر دانشگاه‌ها بررسی گردد و با توجه به آئین نامه چنانچه حائز شرایط وجود دارد؛ نسبت به پذیرش آن بر اساس ظرفیت اقدام گردد.

- تکمیل فرم اکسل پیوست و لیست پذیرفته شدگان.

- ارسال لیست دانشجویان و اصل گزارش ۴۸۲ بر اساس رشته / ‏‬ گرایش

- بررسی و تأیید مدارک و مستندات پرونده هریک از داوطلبان به دقت توسط کارشناسان در سامانه جامع آموزشی صورت پذیرد.

- بر اساس مفاد آئین نامه، دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

- طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور؛ پذیرش افراد معرفی شده که به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه می‌باشند، تنها در صورتی که پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته‌ای تکمیل نشده باشد, پذیرش آنان با رعایت تمامی شرایط و ضوابط بلامانع است.

آگهی_و_شیوه_نامه_پذیرش_بدون_آزمون_استعدادهای_درخشان_در_دوره_کارشناسی_ارشد_سال_1401-1400

فرم_اکسل_پذیرش_کارشناسی_ارشد_1400

فرم_تقاضای_سهمیه_استعدادهای_درخشان_ی_ارشد_ناپیوسته-سال___1400-99

فرم_درخواست_انصراف_از_پذیرش_در_مقطع_کارشناسی_ارشد_بدون_آزمون_دانشگاه_تهران

فرم_گواهی_معدل_(مربوط_به_دانشجویان_سایر_دانشگاهها1400-99)

کاربرگ_های_1400

آدرس کوتاه :