نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ کتاب اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی توسط انتشارات Wiley

چاپ کتاب اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی توسط انتشارات Wiley


کتاب اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی «Coupled CFD-DEM modeling: Formulatio Implementation and Application to Multiphase Flows» نوشته دکتر حمیدرضا نوروزی، دانش‌آموخته دوره دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران؛ دکتر رضا ضرغامی، دکتر رحمت ستوده قره‌باغ و دکتر نوید مستوفی، از اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی، اکتبر ۲۰۱۶ توسط انتشارات بین‌المللی John Wiley به چاپ رسید.

این کتاب درباره جریان‌های چند فازی است که از اهمیت ویژه‌ای در صنایع شیمیایی، نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی برخوردار است.

در این کتاب، ضمن بررسی فرآیندهای چند فازی حاوی ذره، جزئیات کامل از مدل‌های موجود، روش‌های پیاده‌سازی آن‌ها و به همراه مثال‌های صنعتی ارائه شده است.

اطلاعات مربوط به کتاب در وب سایت http://eu.wiley.com قابل دسترسی است.