نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


 

نام نام خانوادگی  تلفن محل کار پست سازمانی آدرس پست الکترونیکی
حمیده نباتی 61114255 کارشناس آموزش hnabati@ut.ac.ir
افشین بشارتی 61114245 مسئول کامپیوتر  
احد بیداقی 61114258 کارشناس تحصیلات تکمیلی a.baydaghi@ut.ac.ir
طاهره پوینده 61114242 مسئول دفتر ریاست دانشکده و امور عمومی دانشکده pouyandeh@ut.ac.ir
سیده فریبا عظیمی 61114298 حسابدار دانشکده