نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه بین المللی آموزشی "سنجش از دور پیشرفته در پردازش تصاویر ابر طیفی"

کارگاه بین المللی آموزشی "سنجش از دور پیشرفته در پردازش تصاویر ابر طیفی"


کارگاه بین المللی آموزشی "سنجش از دور پیشرفته در پردازش تصاویر ابر طیفی" توسط  Dr.-Ing. Daniele Cerra پژوهشگر مرکز هوا و فضای آلمان DLR از تاریخ 11 تا 14 اردیبهشت ماه در دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی برگزار میگردد.

 سرفصل مطالب:

- مقدمه ای بر سنجش از دور شامل:

   - - سنجنده های فعال و غیر فعال

   - - اصول تصویربرداری (نوری، رادار، لایدار) 

   - - کاربردهای سنجش از دور

- مقدمه ای بر سنجش از دور فراطیفی شامل:

   - - قوانین و اصول فیزیکی

   - - مقایسه سنجش از دور فراطیفی و چند طیفی

   - - کاربردهای سنجش از دور فرا طیفی

- پردازش تصاویر فراطیفی شامل:

   - - کاهش ابعاد و انتخاب باندهای بهینه طیفی

   - - تجزیه المان های تصویری با ابعاد بالا

   - - اعمال فیلتر بر روی تصاویر در حوزه فرکانس