آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

کسب اعتبار علمی-پژوهشی اولین نشریه بین المللی مهندسی نقشه برداری در کشور

شناسه : 89867055

کسب اعتبار علمی-پژوهشی اولین نشریه بین المللی مهندسی نقشه برداری در کشور


 به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند بر اساس نامه شماره 3/18/55482 به تاریخ 1397/03/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی از شماره Vol.1 No.1 June 2017 نشریه Earth Observation and Geomatics Engineering دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران  موافقت گردید.  

آدرس کوتاه :