نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ژئودزی-هیات علمی اصلی-وابسته-آزمایشگاهها

گروه ژئودزی-هیات علمی اصلی-وابسته-آزمایشگاهها


     اعضای هیات علمی اصلی   

علیرضا آزموده اردلان
سمیع سمیعی اصفهانی
محمدعلی شریفی
عبدالرضا صفری
سعید فرزانه

     اعضای هیات علمی وابسته   

Ramon Hanssen
Nico Sneeuw
 

     آزمایشگاه‌های پژوهشی   

آزمایشگاه ژئودزی ماهواره‌ای
آزمایشگاه تداخل سنجی راداری و پایش تغییر شکل