نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ رشته مهندسی نقشه برداری- کلیه گرایش ها"

"قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ رشته مهندسی نقشه برداری- کلیه گرایش ها"


 
پیرو اطلاع رسانی قبلی مبنی بر انتخاب اساتید راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد و تحویل فرم های مربوطه تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۸ به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی و به دلیل وقوع شرایط غیر مترقبه حاضر، به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ رشته مهندسی نقشه برداری- کلیه گرایش ها میر ساند، در صورتیکه تا کنون نسبت به تعیین استاد راهنمای پایان نامه خود اقدام ننموده اید، حداکثر تا روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به انتخاب و اخذ تاییدیه از استاد راهنما در قالب " امضاء فرم تعیین استاد راهنما" اقدام نموده و اسکن فرم مربوطه را برای معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی از طریق آدرس ایمیل rshahosseini@ut.ac.ir ارسال نمایید. لازم به ذکر است که اطلاعات تماس کلیه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده و فرم تعیین استاد راهنما در وبسایت دانشکده به آدرس geospatialeng.ut.ac.ir قابل دسترس می باشد.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹