شوراها و کمیته های دانشکده شوراها و کمیته های دانشکده

 

در دانشکده شوراها و کمیته های زیر فعال بوده و مصوبات آنها اجرا می­گردد:

 • شورای عمومی
 • شورای آموزشی
 • شورای تحصیلات تکمیلی
 • شورای پژوهشی
 • شورای امور بین الملل
 • کمیته جذب و استخدام
 • کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده

 

شورای عمومی

اعضا:

 • کلیه اعضای هیات علمی دانشکده

وظایف:

شورای عمومی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم­گیری، متشکل از کلیه اعضای هیات علمی دانشکده می­باشد که با دعوت ریاست دانشکده و به منظور بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه تشکیل می­گردد. تصمیمات شورای عمومی دانشکده در هیچ شرایطی نباید با ضوابط مصوب پردیس دانشکده­های فنی و دانشگاه تهران مغایر باشد. وظایف شورای عمومی عبارتند از:

 • بحث و بررسی پیرامون موضوعات کلی و اساسی دانشکده
 • ترسیم سیاستهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • انتخاب ریاست دانشکده برابر ضوابط مربوطه
 • نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده
 • انتخاب اعضای شوراهای چندگانه دانشکده

 

شورای آموزشی

اعضا:

 • هیات رئیسه دانشکده
 • ریاست دانشکده - دکتر عبدالرضا صفری
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکتر فرید کریمی پور
 • معاون پژوهشی - دکتر محمد سعادت سرشت
 • سرپرست گرایش ها
 • گرایش ژئودزی و هیدرو گرافی – دکتر محمد علی شریفی
 • گرایش فتوگرامتری – دکتر فرهاد صمدزادگان
 • گرایش سنجش از دور – دکتر حسین عارفی
 • گرایش سیستم­های اطلاعات مکانی – دکتر فرید کریمی پور
 • دو عضو هیات علمی منتخب
 • دکتر مهدی حسنلو
 • دکتر محمدرضا سراجیان

وظایف:

 • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان کارشناسی
 • برنامه­ریزی آموزشی دوره کارشناسی
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان کارشناسی و مدرسین آنها به منظور ارائه گزارش به هیات رئیسه
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان کارشناسی
 • ارتقاء کیفی آموزش کارشناسی
 • رسیدگی به مشکلات آموزشی دوره کارشناسی بر اساس ضوابط مربوطه
 • ایجاد هماهنگی لازم با شورای آموزشی دانشکده­های فنی

 

شورای تحصیلات تکمیلی

اعضا:

 • هیات رئیسه دانشکده
 • ریاست دانشکده - دکتر عبدالرضا صفری
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکتر فرید کریمی پور
 • معاون پژوهشی - دکتر محمد سعادت سرشت
 • سرپرست گرایش ها
 • گرایش ژئودزی و هیدرو گرافی – دکتر محمد علی شریفی
 • گرایش فتوگرامتری – دکتر فرهاد صمدزادگان
 • گرایش سنجش از دور – دکتر حسین عارفی
 • گرایش سیستم­های اطلاعات مکانی – دکتر فرید کریمی پور
 • دو عضو هیات علمی منتخب
 • دکتر مهدی حسنلو
 • دکتر محمدرضا سراجیان

وظایف:

 • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • برنامه­ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد و دکتری
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و مدرسین آنها به منظور ارائه گزارش به هیات رئیسه
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری
 • رسیدگی به مشکلات آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس ضوابط مربوطه
 • ایجاد هماهنگی لازم با شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده­های فنی

 

شورای پژوهشی

اعضا:

 • هیات رئیسه دانشکده
  • ریاست - دکتر عبدالرضا صفری
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکتر فرید کریمی پور
  • معاون پژوهشی - دکتر محمد سعادت سرشت
 • سردبیر نشریه دانشکده – دکتر محمدعلی شریفی
 • نماینده امور بین الملل دانشکده در پردیس– دکتر حسین عارفی
 • ریاست موسسات و مراکز پژوهشی:
  • مدیر قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی – دکتر محمدرضا دلاور
  • مدیر پژوهشکده فناوری اطلاعات مکانی – دکتر محمد علی شریفی
  • مدیر موسسه توسعه علوم، کاربردها و فناوری فضایی    – دکتر عبدالرضا صفری
 • اعضای هیات علمی منتخب
  • دکتر فرهاد صمدزادگان
  • دکتر جلال امینی

وظایف:

 • تشکیل جلسات ماهیانه در راستای اجرای مصوبات شورای پژوهشی پردیس دانشکده­های فنی
 • اطلاع رسانی، بررسی، نظارت و ترغیب همکاران دانشکده جهت اجرای سیاستهای پژوهشی دانشکده
 • کسب گزارش های دوره ای از کارگروه­های معاونت پژوهشی و تصمیم سازی و ارائه مصوبات موردنیاز
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه های پژوهشی بخصوص کاربردی و بین المللی و همکاری با واحد بین الملل
 • همکاری در تهیه گزارش عملکرد سالیانه معاونت پژوهشی
 • رسیدگی به درخواستهای ماموریت پژوهشی، سفر علمی و فرصت مطالعاتی
 • پیگیری موارد مربوط به انفورماتیک، کتابخانه، نشریه و برگزاری کنفرانس دانشکده
 • تقویت ارتباط با صنعت دانشکده از طریق سیاست دانشگاه کارآفرین و ثروت آفرین.

 

شورای امور بین الملل

اعضا:

 • هیات رئیسه دانشکده
  • ریاست - دکتر عبدالرضا صفری
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکتر فرید کریمی پور
  • معاون پژوهشی - دکتر محمد سعادت سرشت
 • نماینده امور بین الملل دانشکده در پردیس – دکتر حسین عارفی
 • اعضای هیات علمی منتخب
  • دکتر پرهام پهلوانی
  • دکتر سمیع سمیعی اصفهانی
  • دکتر محمد علی شریفی
  • دکتر سعید فرزانه

وظایف:

 • انجام امور مربوط به دعوت از اساتید و پژوهشگران خارجی جهت سخنرانی و برگزاری کارگاه در دانشکده
 • بررسی نحوه ارتقاء جایگاه بین­المللی دانشکده مهندسی نقشه برداری (بین المللی سازی دانشکده)
 • بررسی نحوه ایجاد ارتباطات بین­المللی بمنظور تعریف پروژه های علمی، آموزشی و عملیاتی مشترک 
 • پایش و اطلاع رسانی پتانسیل­های بین­المللی (همراه با حمایت های مالی) در جهت کمک به ارتباطات بین­المللی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • پایش و اطلاع رسانی پتانسیل های داخلی (همراه با حمایت های مالی) جهت برقراری ارتباطات بین­المللی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بررسی و ایجاد دوره های مشترک بین­المللی از جمله دوره های تحصیلات تکمیلی، کارگاه ها، مدارس تابستانی و کنفرانس­ها
 • بررسی درخواست های ماموریتهای پژوهشی، سفرهای علمی و فرصت مطالعاتی خارج از کشور اساتید و دانشجویان دکترا

 

کمیته جذب و استخدام

اعضا:

 • هیات رئیسه دانشکده
  • ریاست - دکتر عبدالرضا صفری
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکتر فرید کریمی پور
  • معاون پژوهشی - دکتر محمد سعادت سرشت
 • سرپرست گرایش ها
 • گرایش ژئودزی و هیدرو گرافی – دکتر محمد علی شریفی
 • گرایش فتوگرامتری – دکتر فرهاد صمدزادگان
 • گرایش سنجش از دور – دکتر حسین عارفی
 • گرایش سیستم­های اطلاعات مکانی – دکتر فرید کریمی پور
 • دو نفر هیات علمی منتخب
  • دکتر محمود رضا دلاور
  • دکتر مهدی حسنلو

وظایف:

 • بررسی و تائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشکده
 • ارزیابی عملکرد سالیانه اعضای هیات علمی و تمدید قرارداد
 • بررسی درخواست بورسها و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی

 

 

کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده

اعضا:

 • هیات رئیسه دانشکده
  • ریاست - دکتر عبدالرضا صفری
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکتر فرید کریمی پور
  • معاون پژوهشی - دکتر محمد سعادت سرشت
 • دبیر کمیته - دکتر رحیم علی عباسپور
 • رابط دانشجویی – مهندس سیمین سادات میروهابی
 • رابط فنی – خانم فاطمه سلیمانی
 • عضو هیات علمی منتخب - دکتر مهدی آخوندزاده هنزائی

وظایف:

دانشگاه تهران در راستای سومین برنامه راهبردی دانشگاه، با رویکرد ارزیابی یکپارچه کیفیت در دانشگاه و با هدف اقدام برای بهبودی بر اساس داده‌های گردآوری شده در گستره سیستم و برنامه و در قالب فرآیند خود – ارزیابی، ارزیابی بیرونی، ارتقا، اعتباربخشی اقدام به اجرای طرح ایکد (ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه) کرده است. این طرح با الگوی برداشتی آکادمیک از مدل سرآمدی EFQM با استفاده از تجربیات بین‌المللی در سطح چهار عامل آموزش، پژوهش، مدیریت، فرهنگ و امور دانشجویی و به صورت الکترونیکی، محرمانه و سامانه محور در حال انجام است. این طرح بر اساس همکاری کمیته های ارزیابی دانشکده ها شکل گرفته است. در این راستا، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی به عنوان یکی از واحدهای فعال در این طرح، از مهرماه سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است. وظایف کمیته ارزیابی دانشکده ها به شرح ذیل می باشد:

 • تنظیم تقویم سالانه جلسات کمیته
 • گردآوری آمار و اطلاعات دانشکده با استفاده از سامانه هوش سازمانی و اقدام برای اصلاح و یا تکمیل آمار
 • طرح و بررسی شاخص های ارزیابی و تعریف اقدامات برای ارتقای شاخص ها (برای دوره های بعدی و ارسال آن ها به مرکز)
 • تنظیم صورت جلسات و گزارش فعالیت ارزیابی دانشکده، درج آنها در پودمان مربوط در سمتا و ارسال آن ها به مرکز ارزیابی کیفیت
 • انجام تمامی تعاملات و درج مستندات در سمتا (سامانه مستندات و تعاملات)
 • نظارت بر سایر فعالیت ها مربوط به انجام ارزیابی، بررسی گزارشات مربوط و اقدام مقتضی