اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

نمایش 27 نتیجه
از 1
 
مهدی آخوندزاده هنزائی

مهدی آخوندزاده هنزائی 

دانشیار
شماره تماس: 61114522
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا آزموده اردلان

علیرضا آزموده اردلان 

استاد
شماره تماس: 61114383
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جلال امینی

جلال امینی 

استاد
شماره تماس: 61114378
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرهام پهلوانی

پرهام پهلوانی 

دانشیار
شماره تماس: 61114524
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی حسنلو

مهدی حسنلو 

دانشیار
شماره تماس: 61114525
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشاد حکیم پور

فرشاد حکیم پور 

استادیار
شماره تماس: 61114520
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزانه دادرس جوان

فرزانه دادرس جوان 

استادیار
شماره تماس: 61114192
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمودرضا دلاور

محمودرضا دلاور 

استاد
شماره تماس: 61114257
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرزانه زنگنه نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا سراجیان مارالان

محمدرضا سراجیان مارالان 

استاد
شماره تماس: 61114515
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سعادت سرشت

محمد سعادت سرشت 

دانشیار
شماره تماس: 61114377
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیع سمیعی اصفهانی

سمیع سمیعی اصفهانی 

استادیار
شماره تماس: 61114297
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا شاه حسینی

رضا شاه حسینی 

استادیار
شماره تماس: 61114527
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی شریفی

محمدعلی شریفی 

دانشیار
شماره تماس: 61114517
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا صفری

عبدالرضا صفری 

استاد
شماره تماس: 61114251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد صمدزادگان

فرهاد صمدزادگان 

استاد
شماره تماس: 61114520
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس عابدینی

عباس عابدینی 

مربی
شماره تماس: 61114501
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین عارفی

حسین عارفی 

استادیار
شماره تماس: 61114523
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی عزیزی

علی عزیزی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61114253
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحیم علی عباسپور

رحیم علی عباسپور 

دانشیار
شماره تماس: 61114251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید فرزانه

سعید فرزانه 

استادیار
شماره تماس: 61114528
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرید کریمی پور

فرید کریمی پور 

استادیار
شماره تماس: 02161114376
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
برزو نظری

برزو نظری 

استادیار
شماره تماس: 61114246
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
Michael هHahn

Michael هHahn 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
Ramon هHanssen

Ramon هHanssen 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
Nico هSneeuw

Nico هSneeuw 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید همایونی

سعید همایونی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 27 نتیجه
از 1