کارکنان

Poyandeh

طاهره پوینده

مسئول دفتر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

  • انجام کلیه  امور دفتری دانشکده

 

021611114242
َAzimi

جعفر زهره وند

کارشناس حسابداری

  • امور مالی و حسابداری دانشکده

 

تلفن: 02161114298

Bidaghi

احد بیداقی

کارشناس آموزش

  • امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

02161114254
نباتی

حمیده نباتی

کارشناس آموزش

  • امور آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی

 

02161114255
بشارتی

معصومه میرزایی

مسئول دفتر توسعه اکوسیستم کارآفرینی

  • انجام امور دفتر توسعه اکو سیستم کارآفرینی

 

02161114248
 

پروین فرجی

کارشناس نرم افزار

  • به روز رسانی و پشتیبانی وب‌سایت دانشکده

 

02161114246
بشارتی

افشین بشارتی

کارشناس سخت افزار و شبکه

  • پشتیبانی سخت افزاری، توسعه و نگهداری شبکه دانشکده

 

02161114245

 


 

رسول خاکی

مسئول خدمات

  • همکاری در کلیه امور خدمات دانشکده

 

021611142