دکتر علیرضا آزموده اردلان

پست الکترونیکی:   ardalan[at]ut.ac.ir

کارشناسی: مهندسی عمران - نقشه‏ برداری، 1367، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران - نقشه‏ برداری، 1373، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتری: ژئودزی، 1378، اشتوتگارت آلمان

گرایش تخصصی:  ژئودزی

عناوین علائق تحقیقاتی: مدلسازی میدان ثقل، هیدروگرافی، تعیین موقعیت، سیستم­ های مرجع، ژئودینامیک

نام دروس: سیستم های مرجع در ژئودزی (دکتری) - ژئودزی دریایی (کارشناسی ارشد) - جزر و مد و جریان های دریایی(کارشناسی ارشد) - کارتوگرافی و قوانین دریا (کارشناسی ارشد)

جزوات درسی:

نام کتاب‌های منبع درسی:

نام آزمایشگاه:  مطالعات و مدلسازی ژئودینامیکی

لینک آزمایشگاه: https://geospatialeng.ut.ac.ir/gsml

 

عضویت در انجمن‌های علمی-پژوهشی:

  • عضو هسته قطب علمی "مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی"
  • عضو شورای مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
  • مدیر کارگروه ژیودزی و ژیودینامیک مرکز پیش نشانگرهای زلزله
  • مدیر قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی
  • عضو هیات تحریریه نشریه فناوری و آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  • عضو هییت علمی وابسته دانشکده علوم پایه مهندسی
  • سردبیر نشریه مدیریت بحران
  • عضو کمسیون ارزشیابی مدارک خارجی

 

آدرس وب سایت شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ardalan

 

لینک علم سنجی‌ها:

               

 

لینک شبکه‌های اجتماعی: 

       insta    

نشانی پستی:

تهران، صندوق پستی 4563-11155، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، طبقه2-

تلفن: 61114383