دکتر محمودرضا دلاور

پست الکترونیکی:   mdelavar[at]ut.ac.ir

کارشناسی:   صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مهندسی عمران- نقشه برداری

کارشناسی ارشد:   رورکی، مهندسی عمران-فتوگرامتری و سنجش از دور

دکتری:    نیوساوث ولز، مهندسی نقشه برداری

گرایش تخصصی:    سیستم‌های اطلاعات مکانی

عناوین علائق تحقیقاتی:

نام دروس:

جزوات درسی:

نام کتاب‌های منبع درسی:

نام آزمایشگاه: 

لینک آزمایشگاه:

عضویت در انجمن‌های علمی-پژوهشی:

سرگروه کاری نهم کمیته متناظر ISO/TC ۲۱۱

عضویت کمیته مشورتی بین المللی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران

نماینده دانشکدگان فنی در کمیته مشترک اجرایی نمودن تفاهم نامه فیمابین پردیس و شرکت آب و فاضلاب استان تهران

نماینده گروه مهندسی نقشه‌برداری دانشکدگان فنی در شورای عالی سیاست گذاری کنفرانس بین المللی حوادث جاده ای -دانشکدگان فنی.

عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین المللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزش عالی مجموعه کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان و کانادا

دبیر کارگروه پیگیری همکاری‌های بین المللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزش عالی مجموعه کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان و کانادا

عضو هیات علمی کارگروه بررسی بند ۶ ماده یک آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران


آدرس وب سایت شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mdelavar

 

لینک علم سنجی‌ها:

               

 

لینک شبکه‌های اجتماعی: 

       insta    

نشانی پستی:

تهران، صندوق پستی 4563-11155، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، طبقه اول.

تلفن: 982161114257+