دکتر محمد سعادت سرشت

پست الکترونیکی:  msaadat[At]ut.ac.ir

کارشناسی: 1374, کارشناسی عمران نقشه برداری, دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: 1377, کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری- فتوگرامتری, دانشگاه تهران

دکتری:  دکتری عمران نقشه برداری - فتوگرامتری برد کوتاه, دانشگاه تهران

گرایش تخصصی:  فتوگرامتری

عناوین علائق تحقیقاتی:

نام دروس:

جزوات درسی:

نام کتاب‌های منبع درسی:

نام آزمایشگاه:    آزمایشگاه فتوگرامتری برد کوتاه

لینک آزمایشگاه:     https://crplab.ut.ac.ir

عضویت در انجمن‌های علمی-پژوهشی:


آدرس وب سایت شخصی:  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/msaadat

 

لینک علم سنجی‌ها:

               

 

لینک شبکه‌های اجتماعی: 

       insta    

نشانی پستی:

تهران، صندوق پستی 4563-11155، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، طبقه اول.

تلفن: 61114377