دکتر رضا شاه حسینی

پست الکترونیکی:   rshahosseini[at]ut.ac.ir

کارشناسی:   دانشگاه تهران، مهندسی عمران سنجش از دور

کارشناسی ارشد:   دانشگاه تهران، مهندسی عمران سنجش از دور

دکتری:    دانشگاه تهران، مهندسی عمران سنجش از دور

گرایش تخصصی:   سنجش از دور

عناوین علائق تحقیقاتی:

نام دروس:

جزوات درسی:

نام کتاب‌های منبع درسی:

نام آزمایشگاه: 

لینک آزمایشگاه:

 

عضویت در انجمن‌های علمی-پژوهشی:

عضو حقیقی شورای آموزش کارشناسی ۱۴۰۰←…

عضو حقیقی شورای پژوهش و بین الملل ۱۴۰۰←…

مدیر کارگروه سخنرانی علمی ۱۴۰۰←…

دبیر کمیته دانشجویی کنفرانس بین المللی Joint SMPR and GIResearch ۲۰۱۹ ۱۳۹۷←۱۳۹۸

 


آدرس وب سایت شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rshahosseini

 

لینک علم سنجی‌ها:

               

 

لینک شبکه‌های اجتماعی: 

       insta    

نشانی پستی:

تهران، صندوق پستی 4563-11155، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، طبقه اول.

تلفن: +98-21-61114527