دکتر عبدالرضا صفری

پست الکترونیکی:  asafari[at]ut.ac.ir

گرایش تخصصی:   ژئودزی فیزیکی - Physical Geodesy

 

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری:

عناوین علائق تحقیقاتی:

نام دروس:

جزوات درسی:

نام کتاب‌های منبع درسی:

نام آزمایشگاه: 

لینک آزمایشگاه:

عضویت در انجمن‌های علمی-پژوهشی:

 

 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ۱۴۰۰←۱۴۰۲
 • عضو شورای مدیریت دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ۱۴۰۰←۱۴۰۲
 • عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ۱۳۹۶←۱۳۹۸
 • عضو هیات امناء پژوهشکده مهندسی فناوری اطلاعات مکانی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ۱۳۹۴←۱۳۹۶
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزشی کمیسیون فنی ۱۳۹۴←۱۳۹۶
 • رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ۱۳۹۴←۱۴۰۰
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ۱۳۹۴←۱۳۹۶
 • عضویت در شورای تخصصی فنی و مهندسی انتشارات ۱۳۹۲←۱۳۹۹
 • معاون گروه مهندسی نقشه برداری ۱۳۹۲←۱۳۹۴
 • معاون گروه مهندسی نقشه برداری ۱۳۸۹←۱۳۹۲
 • سرپرست گرایش ژئودزی ۱۳۸۷←۱۳۸۹
 • معاون آموزشی گروه مهندسی نقشه برداری ۱۳۸۳←۱۳۸۵

آدرس وب سایت شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/asafari

 

لینک علم سنجی‌ها:

               

 

لینک شبکه‌های اجتماعی: 

       insta    

نشانی پستی:

تهران، صندوق پستی 4563-11155، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، طبقه اول.

تلفن: 098216111