دکتر ناصحه جمشیدپور

پست الکترونیکی:   njamshidpour[at]ut.ac.ir

کارشناسی:  مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد:   سنجش از دور، دانشگاه تهران

دکتری:   سنجش از دور، دانشگاه تهران

گرایش تخصصی:    فتوگرامتری و سنجش از دور

عناوین علائق تحقیقاتی:

نام دروس:

جزوات درسی:

نام کتاب‌های منبع درسی:

نام آزمایشگاه: 

لینک آزمایشگاه:

عضویت در انجمن‌های علمی-پژوهشی:

 

آدرس وب سایت شخصی:

 

لینک علم سنجی‌ها:

               

 

لینک شبکه‌های اجتماعی: 

       insta    

نشانی پستی:

تهران، صندوق پستی 4563-11155، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، طبقه 2-

تلفن: 02161114531