مهدی حسنلو

دکتر مهدی حسنلو

پست الکترونیکی:  hasanlou[AT]ut.ac.ir

کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی عمران- نقشه برداری ۱۳۷۸ ← ۱۳۸۲

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی عمران - سنجش از دور  ۱۳۸۲ ← ۱۳۸۵

دکتری:  دانشگاه تهران، مهندسی عمران - سنجش از دور ۱۳۸۸ ← ۱۳۹۲

گرایش تخصصی:  سنجش از دور

عناوین علائق تحقیقاتی:

نام دروس:

جزوات درسی:

نام کتاب‌های منبع درسی:

نام آزمایشگاه:    آزمایشگاه سنجش از دور چندطیفی و فراطیفی

لینک آزمایشگاه:    https://rslab.ut.ac.ir

عضویت در انجمن‌های علمی-پژوهشی:


آدرس وب سایت شخصی:  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hasanlou

 

لینک علم سنجی‌ها:

               

 

لینک شبکه‌های اجتماعی: 

       insta    

نشانی پستی:

تهران، صندوق پستی 4563-11155، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، طبقه اول.

تلفن: 61114525