آرشیو سخنرانی‌های علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی-تخصصی جناب دکتر مهدی زارع در زمینه زلزله و گسل های فعال در محدوده تهران

در قالب کلاس پایانی درس ژئودینامیک پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی گرایش ژئودزی

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا ثبوتی

ارائه دستاوردهای فرصت مطالعاتی با موضوع: تحلیل جابجایی تکتونیکی منطقه فرورانش مکران غربی به کمک تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌‌ای

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "مدلسازی جنرالیزاسیون پایگاه توپوگرافی با استفاده از استخراج و تلفیق قیود"

این سخنرانی علمی به صورت وبیناری توسط سازمان نقشه برداری کشور برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس میثم رفیعی

با موضوع: بازار کار نقشه‌برداری، چالش‌ها و فرصت‌ها

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر ایمان انتظاری

Applications of Hyperspectral Sensing in Oil Sands Trailing Characterization

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر یاسر صادقی

Forest Inventory and Developing a High Resolution Digital Terrain Model

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر جلال امینی

اندازه گیری جابجایی سه بعدی سازه های عمرانی با استفاده از سنجنده های تصویر بردار سار زمینی در سنجش از دور راداری

سخنرانی‌های علمی

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا ثبوتی

ارائه دستاوردهای فرصت مطالعاتی با موضوع: تحلیل جابجایی تکتونیکی منطقه فرورانش مکران غربی به کمک تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌‌ای

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس میثم رفیعی

با موضوع: بازار کار نقشه‌برداری، چالش‌ها و فرصت‌ها

برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای مهندس پیام شکرزاده

بدین وسیله برگزاری سخنر انی علمی توسط جناب آقای مهندس پیام شکر زاده در مورد "نقش علوم مکانی در ماشینهای خودران"  در تاریخ سه شنبه 16 بهمن ماه 1397 ساعت 14در سالن شورا (طبقه منفی دو) ساختمان...