آرشیو سخنرانی‌های علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

اخبار و رویدادها

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس میثم رفیعی

با موضوع: بازار کار نقشه‌برداری، چالش‌ها و فرصت‌ها

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر زرندی

Deformation Monitoring of Civil Structures using Low-cost Sensors

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر ایمان انتظاری

Applications of Hyperspectral Sensing in Oil Sands Trailing Characterization

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر یاسر صادقی

Forest Inventory and Developing a High Resolution Digital Terrain Model

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر جلال امینی

اندازه گیری جابجایی سه بعدی سازه های عمرانی با استفاده از سنجنده های تصویر بردار سار زمینی در سنجش از دور راداری

سخنرانی‌های علمی

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس میثم رفیعی

با موضوع: بازار کار نقشه‌برداری، چالش‌ها و فرصت‌ها