گروه های دانشکده

در مورد دانشکده

تازه های دانشکده

رویدادها

برگزاری همایش بین المللی Geospatial Conference 2019
برگزاری همایش بین المللی Geospatial Conference 2019

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند همایش بین المللی اطلاعات مکانی (Geospatial Conference 2019) مجموعه همایش‌های بین المللی سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتری و...

برگزاری دوره های کهاد در رشته های مهندسی نقشه برداری و سیستم های اطلاعات مکانی
برگزاری دوره های کهاد در رشته های مهندسی نقشه برداری و سیستم های اطلاعات مکانی
بازدید درس راهسازی آزادراه تهران– شمال
بازدید درس راهسازی آزادراه تهران– شمال

 متن گزارش تفصیلی بازدید درس راهسازی آزادراه تهران-شمال که در اردیبهشت 97 و به میزبانی انجمن شرکتهای راهسازی ایران و با سرپرستی استاد محترم دانشکده جناب آقای مهندس عابدینی انجام گردید را از...

اطلاعیه ‌ها