آزمایشگاه‌های پژوهشی

آزمایشگاه مطالعات و مدلسازی ژئودینامیکی

دکتر علیرضا آزموده اردلان

دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی

آزمایشگاه هیدرولوژی مکان مبنا

دکتر عباس عابدینی

اداره زمین در شهر هوشمند

دکتر محمود رضا دلاور

دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی

آزمایشگاه سنجش از دور مایکروویو

دکتر جلال امینی