چشم انداز و ماموریت دانشکده

دانشکده مهندسی نقشه­‌برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران با توجه به افق چشم‏‏ انداز 1404 دانشگاه، جایگاه اول را در سطح دانشکده ‏های مهندسی نقشه­‌برداری کشور را برای خود در نظر گرفته است. همچنین در راستای تحقیقات اساسی و مورد نیاز کشور و نیز توانمندی در تولید و نشر دانش و فناوری‏ های پیشرفته و مورد نیاز و انجام فعالیت‏ های آموزشی، پژوهشی با توجه به پایبندی به اصول ارزشی به دنبال تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و جایگاهی رو به رشد در رده جهانی می­‏باشد.

دانشکده مهندسی نقشه‌­برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران موارد ذیل را در ماموریت سازمانی خود دنبال می‏ کند:

 

 • ماموریت‌های آموزشی:
 • آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، مطابق با فرهنگ اسلامی و بومی و نیاز جامعه

 • توسعه گرایش‏های بین رشته­‏ای و به ‏روزرسانی مجموعه‏ ها، دروس و محتوای آموزشی بر اساس نیازهای کشور

 • پرورش نیروهای متخصص، خلاق و متفکر در گرایش­‌های مختلف ژئوماتیک به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور

 • گسترش دسترسی عموم به آموزش و بازآموزی مهندسان با استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی

 • کیفیت آموزشی برتر برای ایجاد تجربه یادگیری منحصر به فردوتربیت نیروی انسانی مومن، توانمند، خلاق، دارای اعتماد به نفس، نقاد، نقدپذیر و تلاشگر

 • بروز کردن محتوی، فرایندهای آموزشی و برنامه‌های درسی برای ارتقای دانش، مهارت‌ و صلاحیت حرفه ای مورد نیاز دانش آموختگان متناسب با آخرین دستاوردهای پژوهشی

 • بهبود محتوا و ارتقاء روش های آموزشی و استفاده از تکنولوژی آموزشی

 • بهبود مستمر کیفیت آموزشی با استقرار نظام‌ بهبود مستمر کیفیت، الگوهای ارزیابی و ارتقای فرهنگ مربوط به کیفیت

 

 • ماموریت‌های پژوهشی:

 • ارتقای سطح پژوهش به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی از طریق توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی در علوم ژئوماتیک
 • شناساسی و جذب استعدادهای برتر و ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای آن‌­ها
 • حفظ توازن مناسب میان پژوهش پایه‌ وکاربردی و هدفمند کردن منابع مالی منطبق با اولویت‌های پژوهشی
 • حمایت از نشر نتایج پژوهشی و چاپ مقالات معتبر وکتاب‌های علمی و بطور کلی افزایش میزان تولیدات علمی پرمحتوا و شایسته
 • ورود به حوزه­‌های نوین دانش در رشته­‌های ژئوماتیک از طریق استفاده از منابع علمی به روز
 • ارتقای سطح کیفی منابع پژوهشی(آزمایشگاه‌ها ،کتابخانه‌ها وغیره)
 • هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی در راستای اولویت‌های پژوهشی

 

 • ماموریت‌های فناورانه:

 • ایجاد تعامل و ارتباط دوسویه بین دانشکده مهندسی نقشه‌­برداری و اطلاعات مکانی و صنایع مختلف
 • به کارگیری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش­‌های انجام گرفته در دانشکده مهندسی نقشه‌­برداری و اطلاعات مکانی
 • تولید، ترویج و کاربردی کردن دانش با تاکید بر تعامل هوشمندانه با دانش جهانی و نواندیشی علمی
 • انجام فعالیت‏های پژوهشی بنیادی ، توسعه ‏ای و کاربردی در راستای نیازهای کشور
 • تولید، ترویج، کاربردی کردن وتجاری سازی دانش برای ارتقای نقش دانشکده مهندسی نقشه­برداری و اطلاعات مکانی درتحقق اقتصاد دانش بنیان
 • حمایت از نوآوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
 • ایجاد محیط یادگیری عمیق برای ایجاد تجربه یادگیری منحصر به فردکه درآن دانشجوبه عنوان نقش آفرین اصلی عرصه دانش، متدین، مسئولیت پذیر، یادگیرنده، نقاد، نوآور و کارآفرین است.
 • ارتقای توانمندی پژوهشگران وافزایش مشارکت متخصصان غیر دانشگاهی درفعالیت های پژوهشی
 • همکاری موثربا بخش خصوصی در تجاری سازی دانش
 • مشارکت و همکاری با بخش صنعت در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز این بخش

 

 • ماموریت‌های بین المللی سازی

 • حفظ پویایی علمی اساتید و دانشجویان از طریق افزایش همکاری­‌های علمی و پژوهشی ملی و بین­‌المللی
 • پاسخگویی دانشکده مهندسی نقشه­‌برداری و اطلاعات مکانی به نیازهای سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
 • انتشار مستمر نتایج فعالیت‌های پژوهشی در سطوح ملی و بین‌المللی
 • مشارکت و همکاری آموزشی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بین المللی
 • اعطای بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی به اعضای هیات علمی

 

 • ماموریتهای ساختاری:

 • توسعه و بهبود زیرساخت­‌های فیزیکی دانشکده مهندسی نقشه‌­برداری و اطلاعات مکانی
 • بهبود جایگاه درخشان دانشکده مهندسی نقشه­برداری و اطلاعات مکانی در سطح ملی و بین‌­المللی
 • پیشبرد و گسترش علوم ژئوماتیک با هدف خودکفایی کشور در حوزه ژئوماتیک
 • نقش مؤثر دانشکده مهندسی نقشه‌­برداری و اطلاعات مکانی در نظام سیاستگذاری نظام مهندسی کشور
 • شناسایی، جذب، هدایت، پرورش دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان براساس یک فرایند مبتنی بر عدالت آموزشی و پژوهشی
 • استقرار نظام‌ پژوهشی انعطاف‌پذیر برای پیش‌بینی نیازهای جامعه و ارایه راهکار برای حل مشکلات جامعه درسطح منطقه ای، ملی و بین‌المللی
 • اصلاح ساختار و فرایندهای ارتباط دانشکده مهندسی نقشه‌­برداری و اطلاعات مکانی با جامعه
 • به روز کردن تجهیزات و امکانات مناسب برای تحقق دانشکده مهندسی نقشه‌­برداری و اطلاعات مکانی برتر در سطح ملی
 • ارتقای روحیه اعتماد به نفس و نشاط، امید به آینده، خلاقیت و مسئولیت پذیری دانشجویان و اساتید
 • معطوف کردن فعالیت‌های آموزشی وپژوهشی  به ارتقای کیفیت زندگی مردم
 • جهت گیری آموزش و پژوهش به سمت حل مسایل و مشکلات فعلی و آتی جامعه
 • ارتقای موقعیت دانشکده مهندسی نقشه­برداری و اطلاعات مکانی با ارایه جاذبه های دانش
 • ارتباط نظام مند بادانش آموختگان دانشگاه
 • کسب جایگاه برتردر کشور درتولید دانش ، نوآوری و انتقال دانش به حوزه مهندسی
 • اولویت دادن به جذب اعضای هیات علمی جدید براساس درجه اهمیت دروس و موضوعات پژوهشی
 • توسعه مشارکت های فردی و گروهی در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی
 • توسعه کیفی منابع انسانی با ایجاد فرصت های یادگیری
 • استقرار نظام مدیریت دانش
 • توسعه منابع مالی پایدار
 • توسعه امکانات فیزیکی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی مطابق با استانداردهای آموزش عالی کشور
 • ایجاد ساختارها و فرایندهای الگو و پیشرو در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 • تنظیم فرایندها و فعالیت‌های سازمانی مبتنی بر تکریم استاد و دانشجو
 • ایجاد جاذبه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای داوطلبان ورود به دانشگاه