معرفی کتب اساتید

کتاب نقشه‌برداری
دکتر محمود ذوالفقاری

 کتاب نقشه‌برداری مهندسی

دکتر عباس عابدینی

کتاب ژئودزی و گرانی

دکتر عبدالرضا صفری ۰ دکتر علیرضا آزموده اردلان

 

کتاب سیستم‌های اطلاعات مکانی از دیدگاه محاسباتی

دکتر رحیم علی عباسپور-مینا خالصیان

کتاب محاسبات سرشکنی
دکتر محمدعلی شریفی

کتاب ژئودزی فیزیکی

دکتر عبدالرضا صفری

 

کتاب فتوگرامتری تحلیلی
دکتر جلال امینی

 کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

دکتر جلال امینی

کتاب فتوگرامتری تحلیلی ویرایش دوم

دکتر جلال امینی

 

کتاب موجک ها
دکتر عبدالرضا صفری - دکتر محمدعلی شریفی

 کتاب Southern Iraq's Marshes

دکتر مهدی حسنلو

راهنمای کاربرد سیستمهای اطلاعات مکانی و سنجش از دور در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز

دکتر مهدی حسنلو - دکتر محمود دلاور

 

Explainable Artificial Intelligence for intelligent transportation System

Edited by Amina Adadi and Afaf Bouhouce

OpenStreetMap in GI Science

Experiences, Research, and Applications

 

سیستم های پشتیبان تصمیم مکانی

اصول و شیوه ها

ترجمه: رحیم علی عباسپور، عبدلعلی رضایی، سید محمدجواد میرزاده