معاونت آموزشی

Dr.abbaspour

دکتر سمیع سمیعی اصفهانی

 معاون آموزشی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

پست الکترونیکی:

 

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی نقشه­‌برداری و اطلاعات مکانی:

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی نقشه­‌برداری و اطلاعات مکانی، متولی اصلی سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مصوب در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی نقشه­برداری در پنج گرایش ژئودزی، هیدروگرافی، فتوگرامتری، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی می­باشد.

این معاونت در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را عهده دار است:

 • اداره کلیۀ امور و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی کلیه دوره های دانشکده (روزانه، نوبت دوم، مجازی و بین المللی)،
 • برنامه ریزی درجهت بهبود عملکرد امور جاری و توسعه و ارتقاء فعالیت‌های آموزشی دانشکده در راستای سیاستهای پردیس و دانشگاه،
 • اتخاذ تصمیم در خصوص گرفتن دانشجوی میهمان در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های دانشگاه،
 • انجام امور مربوط به دانشجویان استعدادهای درخشان،
 • اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی روزانه، نوبت دوم، خارجی و ... بر اساس شاخص های برنامه ای پردیس، پس از تصویب شورای آموزشی و هیأت رئیسه دانشکده جهت بررسی  و اقدام توسط دانشگاه،
 • بررسی قراردادهای حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و تأیید عدم مغایرت آنها با مقررات آموزشی دانشگاه،
 • ارزیابی دروس ارائه شده و ارائه گزارش لازم به شورای دانشکده،
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه کلیۀ فعالیت‌های حوزه معاونت آموزشی به شورای آموزش کارشناسی، آموزش تحصیلات تکمیلی و  هیأت رئیسه دانشکده،
 • همکاری و مساعدت لازم جهت برگزاری دوره های " روش های تدریس" برای اعضای هیات علمی در دو سال ابتدای همکاری با دانشکده،
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزش کارشناسی و آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

به همین منظور، در معاونت آموزشی کارگروه های زیر در حال فعالیت می باشند:

 • کارگروه بازنگری سیلابس: مدیر ارشد کارگروه: دکتر محمدعلی شریفی
 • کارگروه بهبود کیفیت آموزش: مدیر ارشد کارگروه: دکتر سمیع سمیعی اصفهانی
 • کارگروه امور دانشجویی و فرهنگی: مدیر ارشد کارگروه: دکتر نظری


 


شماره تماس:  021-611114513