برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

بازگشت به صفحه کامل

شناسه : 127495678

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشنارسی ارشد خانم نرجس عبدی نیا


دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری –فتوگرامتری با عنوان "ارائه‌ی پروتکل در ارزیابی کیفی تصاویر حرارتی اخذ شده به کمک پهپادها"

دعوتنامه

جلسه دفاعیه پایان­‌نامه کارشناسی­‌ارشد خانم نرجس عبدی‌نیا دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری –فتوگرامتری با عنوان "ارائه‌ی پروتکل در ارزیابی کیفی تصاویر حرارتی اخذ شده به کمک پهپادها" در روز ‌شنبه مورخ 1401/02/31 راس ساعت 12 برگزار می­‌گردد.

 

آدرس کوتاه :